Kdo je kdo

Garanti Svatojakubské cesty

Nositelem iniciativy a realizátorem projektu Svatojakubských cest na jižní Moravě je Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. se sídlem v Brně. Partnerem projektu je Weinviertel Tourismus GmbH.

 

Rozvojem Svatojakubských cest v celé České republice, organizací akcí a spoluprací se sousedními státy se zabývá občanské sdružení ULTREIA se sídlem v Praze.

Centrála cestovního ruchu- Jižní Morava, z.s.p.o.

Radnická 2

602 00 Brno

Tel.: +420 602 162 829

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.ccrjm.cz

Poslání

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava (CCR JM) koordinuje rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě se zaměřením na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje. Východiskem je poznání zájmů zainteresovaných osob na rozvoji cestovního ruchu s cílem poskytnout návštěvníkům komplexní služby (od dostatku informací, pohodlné rezervace, zajištění bezchybného pobytu, návrat domů), zabezpečit prosperitu podniků a tím i konkurenceschopnost jižní Moravy.

Rámcové okruhy činností centrály pro naplnění strategických cílů

Komunikace, koordinace, spolupráce

 • spolupráce se subjekty působícími v cestovním ruchu
 • rozvoj lidských zdrojů v oblasti služeb cestovního ruchu

 

Produkty cestovního ruchu

 • tvorba a rozvoj turistických produktů
 • vytváření společné turistické nabídky jižní Moravy

 

Ediční činnost a propagace

 • tvorba propagačních materiálů
 • prezentace turistického potenciálu regionu se zaměřením na cílové skupiny

 

Poskytování informací

 

Projektová činnost

 • za účelem získávání finančních prostředků na činnost sdružení a rozvoj cestovního ruchu v regionu

ULTREIA občanské sdružení

Rytířova 811, 143 00 Praha 4

Kontaktní osoba: Lucie Luňáčková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Rozvoj Svatojakubských cest: Olga Jankovcová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Ultreia o.s. je otevřeným sdružením přátel svatojakubské poutní cesty a putování vůbec. Členem se může stát každý, kdo se zajímá o poutnictví.

Vize

 • Lidé budou chodit na dálkové poutě, díky čemuž budou povznášet sebe i národ.

 

Mise

 • Podporujeme svatojakubskou poutní cestu a další poutě informačně, organizačně a materiálně.

 

Cíle

 • Spravovat web http://www.ultreia.cz jako hlavní informační portál o svatojakubské cestě a dalších poutích.
 • Najít partnery a sponzory sdružení, kteří umožní materiální podporu poutníků formou příspěvků na dopravu, zlevněných letenek apod.
 • Získat finanční prostředky na vydání tištěného průvodce po svatojakubské cestě v češtině.
 • Získat finanční prostředky na vyznačení českých částí svatojakubské cesty ve spolupráci s Klubem českých turistů, jejich zanesení do turistických map.
 • Organizovat každoroční pouť po svatojakubské cestě v rámci projektu Pojďme spolu do Santiaga aneb za 7 let ke hrobu sv. Jakuba.
 • Organizovat pravidelné poutní pochody po české části svatojakubské cesty.
 • Propagovat svatojakubskou cestu a další poutě formou článků, besed a přednášek.
 • Vyhledat a podporovat vhodné poutní ubytovny na českých trasách svatojakubské cesty.