Cesty v Česku

V českých krajích České republiky vede několik tras Svatojakubských cest, které navazují na trasy Svatojakubských cest v Německu. Trasy vedou severojižním směrem přes Prahu a z ní na jih k Českému Krumlovu a na západ a jihozápad směrem na Železnou a Všeruby. Na vytyčení a značení tras spolupracují Ultreia z.s. , sdružení Cesta hvězdy a Klub českých turistů. V současné době jsou některé části tras vyznačeny turistickými značkami Klubu českých turistů, úseky některých tras pak samolepkami svatojakubských mušlí, které pořídili členové svatojakubských bratrstev z Polska, Německa nebo Rakouska.

Trasy Svatojakubských cest v na území českých krajů - viz. web Ultreia z.s.

Trasy Svatojakubských cest na území Moravy


První značenou Svatojakubskou cestou na Moravě je trasa Brno - Mikulov s návazností na rakouskou Svatojakubskou cestu vedoucí částí Weinviertel v Dolním Rakousku. Tato trasa vznikla z iniciativy Centrály cestovního ruchu jižní Moravy. Pro vytvoření této trasy bylo potřebné vyznačit pásovým značením Klubu českých turistů úplně novou trasu mezi obcí Popice, kde končila červená značka vedoucí hřebenem Pálavských vrchů z Mikulova, a městem Brnem, kde do konce roku 2010 neexistovala žádná značená trasa pro pěší turisty.

Brno – křižovatka Svatojakubských cest na Moravě

 

Po spojení Brna se Svatojakubskou cestou v Dolním Rakousku vznikly také návrhy prodloužit tuto trasu směrem na Olomouc a dále až k polským hranicím, kde je u Opavy možné spojení se Svatojakubskou cestou v Polsku. Tím vznikla možnost vyznačit severojižní trasu Svatojakubské cesty napříč celou Moravou, od Polska až do Rakouska. Trasa z Olomouce do Brna je vedena výhradně po stávajících trasách Klubu českých turistů, značených pásovým značením.

 

Od východu na západ je navržena trasa Svatojakubské cesty směrem od Slovenského Šaštína, přes Velehrad do Brna. Na západ je pak možné vést Svatojakubskou cestu směrem na Třebíč a dále Vysočinou až do Českého Krumlova, kde se tato cesta napojí na Svatojakubskou cestu z Prahy k hraničnímu přechodu Koranda / St. Oswald na Šumavě. Trasa Velehrad – Brno – Třebíč je vedena rovněž výlučně po stávajících trasách Klubu českých turistů pásovým značením, s výjimkou průchodu městem Brnem.

 

Svatojakubské cesty stačí vyznačit jako jednosměrné, protože všechny směřují z výchozích míst do Santiaga de Compostela. 

Trasy na území Českých krajů

 
  • Trasa 1 (Zhořelec - Žitava - Český dub - Praha)
  • Trasa 2 (Praha - Železná)
  • Trasa 3 (Praha - Všeruby)
  • Trasa 4 (Praha - Český Krumlov Vítkův Kámen - Koranda / St. Oswald)

 

 

Trasa 1) Žitava - Hrádek nad Nisou - Stará Boleslav - Praha

Etapa 1 - Hrádek nad Nisou - Kryštofovo údolí Etapa 2 - Kryštofovo Údolí - Český Dub Etapa 3 - Český Dub Letařovice - Mnichovo Hradiště Etapa 4 - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav Etapa 5 - Mladá Boleslav - Benátky nad Jizerou Etapa 6 - Benátky nad Jizerou - Stará Boleslav Etapa 7 - Stará Boleslav - Praha Prosek Etapa 8 - Praha Prosek - Praha Staré Město


 

Trasa 2) Praha – Železná

Praha – Karlštejn – Beroun – Nižbor – Kralovice – Plasy – Horní Bříza – Stříbro – Vidice – Hostouň – Bělá nad Radbuzou

 

Severní větev Svatojakubské cesty v České republice vychází ze Zbraslavi u Prahy a vede přes Karlštejn, Beroun, Nižbor, Kralovice, Plasy, Horní Břízu, vrch Krkavec a Stříbro do Kladrub. Od kladrubského kláštera pokračuje do obce Kladruby ke kostelu sv. Jakuba Většího a potom dále podél řeky Úhlavky, přes Tuněchodský mlýn na Prostiboř, Darmyšl, vrchovinu Sedmihoří a Vidice do Hostouně, kde se rovněž nachází kostel zasvěcený sv. Jakubovi. Pak vede přes Bělou nad Radbuzou do Železné, kde u Parku smíření přechází česko-německou hranici a napojuje se na trasu do Norimberka. Její trasa využívá z větší části stávajících značených turistických cest. Délka trasy ze Zbraslavi do Železné je 238 km. O trase informují tři vývěsní tabule – v Hostouni u kostela sv. Jakuba (posledního kostela zasvěceného tomuto patronovi na trase vedené na českém území), u turistického rozcestníku nedaleko známého historického mostu se šesti barokními sochami v Bělé nad Radbuzou a na hraničním přechodu Železná poblíž zahradního altánu v Parku smíření.

 


Trasa 3) Praha - Všeruby

Praha – Karlštejn – Příbram – Rožmitál – Kasejovice – Nepomuk – Klatovy – Kdyně – hraniční přechod Všeruby/Eschlkam (přibližně 200 km)

 

Už při návrhu trasy nové Východobavorské Svatojakubské cesty z českých hranic přes Regensburg (Řezno) a Eichstätt do Donauwörthu bylo jasné, že její přirozené prodloužení na severovýchod směřuje ku Praze. Taktéž z historického hlediska není nejmenších pochyb o těsných a rozsáhlých vazbách mezi Prahou a Regensburgem. Misie západního křesťanstva přišla do Čech právě z Regensburgu a k založení samostatného biskupství pražského roku 973 nedal souhlas nikdo méně významný nežli tehdejší regensburgský biskup sv. Wolfgang. Kromě toho vedla přinejmenším do 14. stol. nejdůležitější obchodní cesta z Prahy právě přes Regensburg a i samotný vzhled obou měst vykazuje řadu podobností. Karlův most přes Vltavu je pro Prahu dominantou podobného významu, jako jeho asi o dvěstě let starší regensburgský bratránek Kamenný most přes Dunaj.

 


Trasa 4) Praha - Český Krumlov

Trasa Praha - Český Krumlov propojuje severní trasu ze Žitavy a z Polska s trasami v Rakousku a jižním Bavorsku. Z Českého Krumlova pokračuje společná, již vyznačená, trasa Český Krumlov - Vítkův Kámen - Koranda / St. Oswald.

 

Trasa byla vytyčena občanským sdružením Cesta hvězdy. Český Krumlov - Vítkův Kámen - Koranda / St. Oswald. Tato trasa, vyznačená v terénu svatojakubskými mušlemi, je pokračováním trasy Praha - Český Krumlov a trasy přicházející do Českého Krumlova z Moravy.


Etapa 1- z Českého Krumlova na Šumavu (27km) Cesta začíná v Českém Krumlově a vede po trase: Český Krumlov, 492m Kájov, 564m Zde stojí jeden z nejznámějších gotických mariánských poutních kostelů v jižních Čechách, původně německy nazývaný Maria Gojau. Mariánské pouti se zde konají již od roku 1263. Gotický kostel byl zřízen v 15. století po skončení husitských válek. Světlík, 802m Na ploché vyvýšenině s rozhledem do krajiny leží Světlík se svým novogotickým kostelem, jehož počátky jsou datovány do 13. století; již v roce 1258 byl zasvěcen sv. Jakubovi Staršímu. Frymburk/Friedberg, 730m Malá obec na břehu Lipenské přehrady s kostelem Sv. Bartoloměje. Odsud vede cesta přívozem přes přehradu.


Etapa 2 - Vzhůru do výšin Šumavy / 10km / Přední Výtoň/Vorderheuraffl, 740m se svým novogotickým kostelem sv. Filipa a Jakuba, upomínajícím na kdysi velký klášter řádu Paulínů v letech 1259 až 1559. Za dob mnichů byla Přední Výtoň také poutním místem. Vítkuv Hrádek/Wittinghausen, 88o m se svým kdysi původně gotickým poutním kostelem sv Tomáše. Po pěší stezce cesta pokračuje lesem dolů k hraničnímu přechodu Koranda/St. Oswald.