Do Brna ze severu

Olomouc - Brno

Svatojakubské cesty jsou značené jednosměrně, všechny směřují do Santiaga do Compostela. Následuje popis Svatojakubské cesty z Olomouce do Brna. Z Brna je pak možné pokračovat jižní trasou na Rajhrad, Mikulov a do Rakouska a v budoucnu možná také západním směrem na Třebíč, Telč a Český Krumlov. 

Olomouc – Náměšť na Hané – Moravský Kras

Pokud vyrážíte do Santiaga z Olomouce přes Brno, z centra města můžete využít cyklotrasu 6025 až k hřbitovu v Olomouci - Neředíně, odtud sledujte Svatojakubskou cestu vyznačenou červenou turistickou značkou přes obce Vojnice, Těšetice a Loučany do Náměště na Hané. Odtud stále po červené turistické značce směrem na Přemyslovice, Stražisko a Seč až do obce Malé Hradisko. Poutní trasa pokračuje po žluté značce do Protivanova a přes hranici Olomouckého a Jihomoravského kraje, u rozcestí U Skal přichází do obce Suchý. Zde mohou poutníci začít sbírat poutnická razítka v celkem 22 jihomoravských poutních budkách, tzv. pilgrim pointech. Ten v obci Suchý je v přístřešku u rybníčku. Od křižovatky pokračujte vlevo po zelené značce na obec Žďárnou (poutnická budka u kostela sv. Bartoloměje) a dále až do Sloupu - brány Moravského krasu, kde je možno, mimo jiné, navštívit Sloupsko-šošůvské jeskyně. Pilgrim point je u rozcestníku Klubu českých turistů. 

Moravským krasem do Rudice a Křtin

Ze Sloupu pokračuje Svatojakubská cesta jižně společně po červené a žluté značce až k rozcestí U Dubu a dále již jen po žluté až k turistické chatě nad propastí Macocha, kde je u horního můstku další poutnická budka. Poutní cesta zde přechází na červenou značku a vede přes obec Vilémovice (poutnická budka u kaple sv. Petra z Alkantary za obecním úřadem) až k rozcestí Harbechy, odkud po žluté značce schází do Jedovnic. Zdejší pilgrim point je na mříži vedle kostela sv. Petra a Pavla s unikátním oltářem. Z jedovnického náměstí se vydejte po zelené značce k Rudickému propadání, větrnému mlýnu v Rudici a kapli svaté Barbory (poutnická budka je na zadní straně infotabule) a od rozcestí Lom Seč pokračuje Svatojakubská cesta stále po zelené značce ke Klostermannově studánce a přichází k poutnímu chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách. Zde se rovněž setkávají dvě poutní cesty - Svatojakubská cesta a Cyrilometodějská stezka. U parkoviště před kostelem je na infotabuli poutnická budka s razítkem. 

Křtiny - Brno

Ze Křtin poutní trasa míří po modré značce k rozcestí u jeskyně Výpustek, Srnčí studánce a k rozcestí Nad Arboretem, odkud klesá po červené značce do Bílovic nad Svitavou, kde na vás na dveřích kaple sv. Jana Nepomuckého čeká další pilgrim point. Podél pravého břehu řeky Svitavy přijdete do Brna. Zde zatím značená trasa KČT končí u konečné MHD v Obřanech. Svatojakubská cesta pokračuje asi 4,5 km stále podél řeky Svitavy (provizorním značením žlutými šipkami) ulicemi Obřanskou a Břehovou a zpevněnými pěšinami přes Cacovický ostrov k Maloměřickému mostu a dále okrajem ulic Dolnopolní, Sportovní nábřeží a Svitavské nábřeží k Zábrdovickému mostu a kostelu Nanebevzetí Panny Marie. 


Trasa pokračuje stále po žlutých šipkách do centra města Brna odbočením od mostu vpravo a po chvíli vlevo a ulicemi Cejl, Bratislavská a Jezuitská dojdou poutníci přímo ke kostelu sv. Jakuba, který je centrem Svatojakubských cest na jižní Moravě. V poutnické budce na vstupní mříži kostela či na faře naproti chrámu je možno získat razítko do credencialu, pod kostelem se nachází druhá největší kostnice v Evropě. Svatojakubská trasa pokračuje zatím neznačená přes náměstí Svobody do ulice Panské, Radnické a šikmo přechází přes Zelný trh k Divadlu Husa na provázku. Poté cesta stoupá na Petrov, obchází katedrálu Petra a Pavla a terasami směřuje do ulice Bašty, odkud vede k hlavnímu nádraží a pokračuje k hotelu Grand, podchází železniční viadukt a ulicí Křenovou míří kolem Zderadova sloupu až k řece Svitavě. Odtud směřuje stále jižním směrem cca 5 km až k soutoku s řekou Svratkou u OC Olympia. 


Kdo by do centra Brna nesměřoval, může pokračovat od kostela Nanebevzetí Panny Marie stále po pravém břehu řeky Svitavy až k ulici Hladíkova a odtud většinou po levém břehu řeky podle žlutých šipek mířit až k soutoku řek u OC Olympia, odkud pokračuje Svatojakubská cesta opět po červené značce KČT.Kam dál?

Do Brna z východu

Z Brna na jih

Z Brna na západ