Přes 130 poutníků putovalo po Romea Strata

Přes 130 poutníků putovalo po Romea Strata
V minulém týdnu proběhlo historicky první pěší putování po evropské dálkové poutní a kulturní stezce Romea Strata.První den, v neděli 16. května, se na jednodenní etapu vedoucí po Cyrilometodějské stezce z Velehradu na Horu sv. Klimenta vydalo přes 100 poutníků všech věkových kategorií, další desítky se jich přidaly na samotném sv. Klimentu. Mši v prostoru bývalého kostela celebroval známý poutník Mons. Jan Peňáz, který pouť několik dní doprovázel. Úvodní trasy se zúčastnil rovněž italský partner projektu Romea Strata, pan Marino Del Piccolo, který přivezl z polského putování od Krakova poutnickou hůl.

Další dny se již putovalo po jihomoravském úseku Svatojakubské cesty. Od Křtin se vydalo přes 35 poutníků k Bílovicím nad Svitavou a Brnu, kde večer proběhla v kostele sv. Jakuba mše a poté prohlídka augustiniánského kláštera na Starém Brně.Další den ráno se za slunečného počasí zhruba třicítka poutníků, včetně děkana brněnské diecéze Mons. Václava Slouka, vydala z Brna k soutoku řek Svitavy a Svratky a odtud dále k Rajhradskému benediktinskému klášteru, kde proběhla mše, požehnání poutníkům a prohlídka knihovny Památníku písemnictví na Moravě. Poutníci pokračovali přes Holasice a Vojkovice do Židlochovic, kde proběhlo natáčení do místní televize a milé přijetí na místní faře.


Ve středu 19. května vyrazili poutníci k Nosislavi, kde navštívili unikátní opevněný kostel sv. Jakuba a přes Velké Němčice přišli do Uherčic, kde mohli vystoupat vysoko do věže kostela sv. Jana Křtitele a rozhlédnout se po malebné okolní krajině. Poutníci poté pokračovali do Popic, kde si nejprve prošli křížovou cestu ve viniční trati Svidrunk a poté proběhla mše v kostele sv. Ondřeje. Večer proběhla ochutnávka vín a nocleh v místním vinařství.


Čtvrteční ráno, s nejdelší a přírodně nejkrásnější etapou celého putování, přivítalo poutníky opět sluncem a ti vyšli nad Popice k letišti, sestoupali do Strachotína, přešli vodní nádrž a došli k úpatí Pálavy do Dolních Věstonic, odkud následoval strmý výstup k hradu Děvičky. Cesta pokračovala s mnoha krásnými výhledy přes vrchol Děvín k Soutěsce a klesala do Klentnice. Poutníci vystoupali také na Sirotčí hrádek a zde byla celebrována mše v přírodě. Přes Stolovou horu a Turold pak poutníci přišli do Mikulova.

V pátek 21. května se pak asi pětadvacítka poutníků vydala na Svatý kopeček nad Mikulovem s překrásnými širokými výhledy a klesajíce křížovou cestou došli přes centrum města k jeho okraji a poté až na státní hranici. Zde proběhlo srdečné přivítání s rakouskými poutníky, instalace nové, v pořadí již 23. poutnické budky a předání pomyslné poutnické štafety předáním dvou poutnických holí, které budou směřovat až do italské Aquilei.

Po celé Svatojakubské trase se poutníci dle možností setkávali s farníky a  starosty obcí, mohli do poutnických knížek a brožut sbírat v poutnických budkách razítka. Poutnické budky, tzv.  Pilgrim pointy, byly navíc kontrolovány, doplňovány a případně drobně opravovány.


další novinky

Červnové společné putování

Červnové společné putování

Leave review
Druhý ročník putování od kostela sv. Jakuba v Brně k opevněnému kostelu sv....
Read More
Putování od Jakuba k Jakubovi 2024

Putování od Jakuba k Jakubovi 2024

Leave review
Read More
Úplňkové putování 26.12.2023

Úplňkové putování 26.12.2023

Leave review
Read More
Střípky z poutnického setkání

Střípky z poutnického setkání

Leave review
V sobotu 11. listopadu v Praze proběhlo pod patronací spolku Ultreia již tr...
Read More
Podzimní putování Moravským krasem

Podzimní putování Moravským krasem

Leave review
V září jsme vyrazili na pouť po Svatojakubské stezce v úseku z Rudic do Brn...
Read More