Svatojakubská cesta v Nosislavi vede nově kolem kostela sv. Jakuba

Trasa Svatojakubské poutní cesty na jižní Moravě se v minulých dnech opět lehce upravila. Drobnou změnu lze najít v městysi Nosislav nedaleko Židlochovic - v obci známé poředevším vinařstvím. Původní, trochu nelogické směřování červené turistické značky mimo centrum obce nahradila trasa jejím středem až ke klenotu obce, kterým je opevněný kostel svatého Jakuba. Svatojakubští poutníci se tak nově nemusejí ke kostelu vydávat odbočkou a vracet se po ní zpět ke značené poutní trase.


Na náš návrh změny trasy reagoval okamžitě s nadšeným souhlasem pan starosta Nosislavi Pavel Fröhlich, který o podobném vedení trasy již také dlouho uvažoval. Ihned poté jsme společně oslovili jihomoravskou pobočku Klubu českých turistů a díky usilovné práci pana starosty ohledně souhlasů vlastníků dotčených pozemků s průchodem trasy, se podařilo během dvou měsíců zrealizovat přesun trasy. Bylo provedeno nové pásové značení a nainstalován nový turistický označník (rozcestník).


Poutní trasa se co do délky nezměnila a směřuje od Masarykovy ulice nově ulicí Komenského až ke křížení s ulicí Pod Baštou a k vinařskému lisu a odpočinkovému místu pod kostelem, kde je uchycena také naše Svatojakubská poutnická budka. Od kostela sv. Jakuba pokračuje trasa ulicí Pod Kopcem a po překročení silnice č. 425 uhýbá k čistírně odpadních vod a za ní se krátkou chůzí podél řeky Svratky napojuje u železného mostu na stávající poutní trasu směřující do Velkých Němčic.
Opevněný kostel svatého Jakuba Staršího, stojící nejspíše na místě původní románské stavby, je datován do roku 1537 a je nejstarší stavbou městyse a významnou ukázkou sakrální fortifikační architektury ve střední Evropě. Kostel byl renesančně přestavěn, byla mu snížena věž a přečkal také dva požáry. V roce 1997 byly dokončeny  rozsáhlé opravy základů, střechy a podlahy kostela a přilehlého opevnění s baštou a střílnami, v roce 2005 byly dokončeny opravy báně, krovů a oplechování střechy. Tato unikátní stavba se honosí 1. stupněm památkové ochrany.

           
další novinky

Červnové společné putování

Červnové společné putování

Leave review
Druhý ročník putování od kostela sv. Jakuba v Brně k opevněnému kostelu sv....
Read More
Putování od Jakuba k Jakubovi 2024

Putování od Jakuba k Jakubovi 2024

Leave review
Read More
Úplňkové putování 26.12.2023

Úplňkové putování 26.12.2023

Leave review
Read More
Střípky z poutnického setkání

Střípky z poutnického setkání

Leave review
V sobotu 11. listopadu v Praze proběhlo pod patronací spolku Ultreia již tr...
Read More
Podzimní putování Moravským krasem

Podzimní putování Moravským krasem

Leave review
V září jsme vyrazili na pouť po Svatojakubské stezce v úseku z Rudic do Brn...
Read More