Z Brna na jih

Brno - kostel sv. Jakuba

Hlavním výchozím bodem svatojakubské cesty je v Brně kostel sv. Jakuba, který je centrem svatojakubských cest na jižní Moravě. V kostele probíhají každý den mše a v sezoně i prohlídky s výkladem, pod kostelem se nachází druhá největší kostnice v Evropě. Na faře naproti přes ulici bude již brzy možno zakoupit credenciál a dostat do něj první razítko (to zde již mají).


Z centra Brna do Rajhradu

Poutní cesta (značená provizorními žlutými šipkami) začíná za kostelem a vede ulicemi Kozí, Poštovská a Minoritská, poté dolů po schodech k hotelu Grand, pod železničním viaduktem a ulicí Křenovou až k řece Svitavě, kde se napojuje na hlavní trasu vedoucí podél řeky od Olomouce a Křtin. Cesta se po chvíli přesune z pravého na levý břeh Svitavy a pokračuje cca 5 km až k soutoku s řekou Svratkou u OC Olympia (sem lze dojít také po cyklotrase č. 1 ze západnějších částí města Brna), kde opět pokračuje červené pásové značení KČT, nově vyznačené v roce 2010 až ke stávající červené značce v Popicích.

 

Od soutoku pokračuje svatojakubská cesta po levém břehu Svratky asi 6 km k mostu, který spojuje Rajhradice a Rajhrad. Na mostě odbočíte doprava a po 300 m vejdete do areálu Benediktinského kláštera v Rajhradě, kde také sídlí Památník písemnictví na Moravě. Razítko do credenciálu získáte na pokladně. Svatojakubská cesta obchází klášter zprava a pokračuje cestou lemovanou alejí, ze které se po 600 m odbočuje vlevo zpět ke břehu Svratky a pokračuje po pravém břehu řeky.

Rajhrad – Vojkovice - Židlochovice

Po 3,5 km polní cesty podél napřímené řeky cesta odbočuje doprava do obydlené části Vojkovic a ke kostelu sv. Vavřince (razítko mají na obecním úřadě) a pak doleva po státní silnici směrem na Židlochovice k mostu přes řeku. Před mostem odbočuje svatojakubská cesta spolu s cyklotrasou 5172 vpravo na asfaltovanou obslužní silnici a po 2 km dorazí k hlavní silnici a rozcestníku turistických tras v Židlochovicích. Nedaleko je vidět moderní most, u něhož se Jakubská cesta dělí na dvě varianty, které se po několika kilometrech opět spojují.

Židlochovice - Uherčice

Hlavní značená trasa překročí po mostě řeku Svratku, za náměstím (v infocentru vlevo nahoře dostanete razítko) se vydává vpravo a pokračuje kolem kostela Povýšení sv. Kříže spolu s cyklotrasou 5149 okrajem vinic 4 km k evangelickému kostelu v Nosislavi. Zde svatojakubská cesta uhýbá vpravo, překročí silnici (razítko je na nedalekém obecním úřadě) a za mostem přes řeku uhne ostře vlevo na travnatý násep. Kdo chce v obci navštívit opevněný kostel sv. Jakuba, pokračuje na křižovatce u evangelického kostela ještě cca 450 metrů rovně.


Po pravém břehu řeky vede svatojakubská trasa asi 1,5 km, poté přejde na levý břeh a po dalších 1,5 km přichází ke kostelu sv. Václava a sv. Víta ve Velkých Němčicích. Razítko do credenciálu vám rádi dají na faře, v domě č.p. 71 naproti přes cestu. Poutní trasa pokračuje jižně po hlavní silnici, za mostkem za zatáčkou uhýbá vlevo k sadům, jde po ochranném valu nad řekou, po stavidle překročí malý přítok, uhýbá vpravo a vstupuje do menšího lesíka, načež přichází do Uherčic (razítko mají na obecním úřadě či v obecním hostinci v nepřehlédnutelné, pozdně renesanční budově s arkádami, naproti kostelu sv. Jana Křtitele).


Variantní, stejně dlouhá (ovšem neznačená) trasa, vede vpravo před židlochovickým mostem 2,5 km pěšinou po pravém břehu řeky okrajem lesa a po delším rovném úseku se odpojí doprava vedoucí lesní cestou k asfaltce. Pokračujíce vlevo se asfaltová cesta dalších 5 km v pravých úhlech klikatí lesy Židlochovické bažantnice. Poté trasa překřižuje u přístřešku a hájovny státní silnici, do Uherčic zbývá rovně cca 2,5 km. V Uherčicích se vydáte kolem hřiště k radnici a kostelu a 500 m rovně, kde se alternativní trasa napojuje na hlavní trasu a zlomí se doprava. Variantní úsek je vhodnější využít za velmi deštivého počasí či pro cyklopoutníky.


Na místě odbočení uvidíte po levé ruce areál družstva a cesta vede vpravo k mírným svahům vinohradů, směrem na Popice. Stejně odbočuje i Velkopavlovická vinařská cyklotrasa (modré logo vinařských stezek). Ta se ale po 150 m vydá stoupat doleva, svatojakubská cesta vede rovně kolem vinných sklepů a vinohradů až k 1,5 km vzdálenému křížku pod mohutnou solitérní lípou.

Uherčice - Popice

Od křížku vede cesta asfaltkou přímo nahoru směrem na jih, před vrcholem se stáčí doleva a po překonání vrcholu opět vlevo. Nad korytem Popického potoka uhýbá cesta prudce doprava a po 2 km souběžně s potokem dorazí na okraj Popic. Po 1 km Hlavní ulicí v Popicích červená značka přichází ke kostelu sv. Ondřeje a za obecním úřadem, kde dostanete razítko, se stáčí doprava a za mostem přes železniční trať Brno – Břeclav se napojuje na již „pradávnou“ červenou turistickou značku vedoucí k Mikulovu.

Popice - Pálava - Klentnice

Za tratí svatojakubská cesta stoupá kolem zemědělského letiště a vinohradů k vrcholku kopce, kde se můžete kochat výhledem na Novomlýnské nádrže a Pálavu sedíc na poutnické dvojlavičce. Po 2,5 km cesta přijde na okraj Strachotína (razítko mají na obecním úřadě), odtud zbývá už jen 500 m na hráz dělící Novomlýnské nádrže.

 

Další 2 km poutní cesty spojuje Strachotín s Dolními Věstonicemi. Razítko do credenciálu dostanete na obecním úřadě. Kousek za kostelem sv. Michala pak cesta stoupá strmě vpravo mezi vinohrady až k Děvičkám (Dívčím hradům) a vyhlídce Tři panny. Svatojakubská cesta odtud vede asi 5 km hřebenem Pálavských vrchů, nad Soutěskou po hranici přírodní rezervace k rozcestí cest na Pavlov, Pernou a Klentnici. Do Klentnice pak zbývá jen 500 m.

Klentnice - Mikulov

V Klentnici značka odbočuje doprava (svatojakubské razítko mají v Café Fara vedle kostela sv. Jiří asi 450 metrů rovně od odbočky) a vede nahoru k Sirotčímu hrádku a vyhlídkovým místům na Stolové hoře. Po 2 km se cesta znovu vrací k hlavní silnici a cyklotrase 5044 směrem na Mikulov. Silnici značka opustí a odbočí vpravo strmě přes vinice k jeskyním a lomu Na Turoldu. Odtud má svatojakubská cesta opět dvě varianty. Hlavní trasa uhýbá asi 1,5 km na východ po nové žluté značce k vinným sklepům a kapli sv. Rozálie až ke křížení s modrou značkou u Mariánského mlýna, odkud stoupá vpravo po úbočí kopce na Svatý kopeček s Božím hrobem, zvonicí, kostelem sv. Šebestiána a krásnými výhledy na město a široké okolí. Cesta poté klesá k městu a dovede poutníky pod hlavní mikulovské náměstí. Druhou možností je pokračování od Turoldu stále na jih po červené značce 1,5 km na náměstí. Po cestě lze navštívit židovský hřbitov či rozhlednu na Kozím hrádku, dále na zámku sídlící Regionální muzeum v Mikulově.


V informačním centru na náměstí se mohou poutníci zapsat do poutnické knihy, získat bližší informace o pokračování svatojakubské cesty v Rakousku a otisk poutnického razítka do svého credenciálu.

Z Mikulova do Rakouska

Jakubská cesta pokračuje červeným značením KČT k rakouským hranicím od náměstí dolů, poté ulicí Piaristů, kolem koupaliště, přes parkovací plochu obchodního domu a hlavní silnici k fotbalovému hřišti v ulici Republikánské obrany. Po chvíli překročí trasa železniční trať a vede stále rovně po staré asfaltové cestě až téměř ke státní hranici. Posledních 300 m před hranicí asfaltová cesta mizí a mění se na cestu travnatou podél zarostlého remízku. Z Náměstí ke státní hranici má trasa 3,5 km. Na území Rakouska pokračuje svatojakubská cesta asfaltovou silnicí do obcí Kleinschweinbarth (3,5 km) a Falkenstein (9km) .


Na Jakubskou cestu v Rakousku se lze napojit také ve více východně položeném Drasenhofenu, poblíž nepřehlédnutelného skalnatého vrchu s křížem (Schweinbarther Berg - Südmährerkreuz) či právě v nedaleké obci Kleinschweinbarth.

Kam dál?

Do Brna ze severu

Do Brna z východu

Z Brna na západ