Do Brna z východu

Velehrad – Brno

Jakubské cesty jsou značené jednosměrně, všechny směřují do Santiaga do Compostela. Následuje popis variantní Svatojakubské cesty z Velehradu do Brna, která vede téměř po celou dobu po Cyrilometodějské stezce. Z Brna je pak možné pokračovat jižní trasou na Mikulov nebo v budoucnu také západní trasou na Třebíč, Telč a Český Krumlov.

Velehrad - Bučovice

Pokud vyrážíte do Santiaga z Velehradu přes Brno, využijte Cyrilometodějskou cestu po značkách KČT ve směru Velehrad – Buchlov – Bukovany - Lovčice – Bučovice - Lutršték vedoucí Přírodním parkem Chřiby a Přírodním parkem Ždánický les. 

Z Velehradu poutní stezka stoupá po červené značce k hradu Buchlov a dále až k rozcestí Pod Kazatelnou, odkud směřuje po zelené značce k významnému poutnímu místu - hradisku Sv. Klimenta. Po připojení zelené značky opět k červené po ní přichází do Bohuslavic u Kyjova a Bukovan. Od rozcestí Vlčí jáma uhýbá poutní cesta po modré značce na Lovčice a stoupá do lesa, kde se vrací k červené značce a klesá do Bučovic.

Bučovice - Slavkov - Tuřany

Z Bučovic pokračuje Svatojakubská cesta po zelené turistické značce přes Letonice a poutní místo Lutršték (zde se při/odpojuje Cyrilometodějská stezka) do cca 17 km vzdáleného Slavkova u Brna. Ze Slavkova Svatojakubská cesta pokračuje stále po zelené trase ve směru Křenovice – Hostěrádky – památník Mohyla Míru. Od Mohyly Míru pokračuje Svatojakubská trasa provizorním značením žlutými šipkami k parkovišti pod památníkem a odtud lesíkem k polní cestě do obce Kobylnice. V obci po 300 metrech uhýbá poutní cesta vlevo k hřišti a vede stále západně polní cestou do Dvorska, středem obce ulicí Zapletalovou a u dostihového závodiště uhýbá vlevo. Po 500 m pokračuje vpravo až k lesíku, který obchází zprava a nově založenou alejí směřuje do Brna-Tuřan.

Tuřany - Holásky - Brno/OC Olympia

(Soutok Svitavy a Svratky)

V Tuřanech vede Svatojakubská trasa Mysliveckou ulicí až k významnému poutnímu kostelu Zvěstování Panny Marie. Odtud poutní trasa vede ulicemi Špirkova a Holásecká a uhýbá do Rolencovy po cyklotrase č. 5005, přechází železniční trať a vstupuje do Holásek. Na křižovatce se vydává vpravo a po 250 m ulicí Na Návsi uhne vlevo k Přírodní památce Holásecká jezera a stále pokračuje po cyklotrase č. 5005 až k soutoku Svratky a Svitavy u OC Olympia, kde se napojuje na trasu vedoucí od Opavy a Olomouce. Po 1 km podél řeky se poutníkovi u rozcestníku Modřice-most nabízí možnost pokračovat po hlavní trase stále jižně na Rajhrad, Mikulov a do Rakouska nebo v budoucnu uhnout vpravo na alternativní úsek směrem na Modřice, Želešice, Radostice, Třebíč, Telč a dále až na Český Krumlov.

Kam dál?

Do Brna z východu

Z Brna na jih

Z Brna na západ